Harmonogram akademického roku 2017/2018

UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Pokyn č. 3
Věc:
Harmonogram akademického roku 2017/2018
Působnost pro:
Fakultu filozofickou
Účinnost:
dnem vydání
Vypracovala:
Martina Kleinová, IPC FF
Schválil:     
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan
 
 
 
Harmonogram akademického roku 2017/2018
 
 
Zápisy studentů:                                                       
 
1. ročník bakalářského studia
28. - 29. 8. 2017
1. ročník navazujícího magisterského studia   
 8. 9. 2017
Ostatní ročníky:                                                                                          
elektronicky: 18. 9. 2017 – 6. 10. 2017
(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Kontrola výsledků studia:                                                       
 
Navazující magisterské studium
6. - 7. 9. 2017
dle rozpisu na www stránkách fakulty
Bakalářské studium
11. - 14. 9. 2017
dle rozpisu na www stránkách fakulty
Zimní semestr:
 
Přednáškové období                                                                                   
25. 9. 2017 – 22. 12. 2017
Rektorské volno                                                                                                                     
16. 11. 2017
Zimní prázdniny                                                                                       
23. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Zkouškové období                                                                                    
2. 1. 2018 – 16. 2. 2018
Zápisy předmětů letního semestru                                                            
elektronicky: 12. 2. 2018 – 2. 3. 2018
(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)                                 
Letní semestr:
 
Přednáškové období                                                                                  
19. 2. 2018 – 18. 5. 2018
Zkouškové období I
21. 5. 2018 –   6. 7. 2018
Letní prázdniny                                                                             
9. 7. 2018 – 17. 8. 2018
Zkouškové období II                                                                         
20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
 
 
Zkrácený semestr pro poslední ročníky:
 
Zimní
pro studenty přihlášené ke SSZ do 29. 11. 2017
 
25. 9. 2017 – 5. 1. 2018
Letní
pro studenty přihlášené ke SSZ do 31. 3. 2017
 
19. 2. 2018 – 4. 5. 2018
 
 
 
 
Imatrikulace:
20. 10. 2017
 
 
Sponze, promoce:
 
Podzimní termín                                                                                                    
23. – 24. 11. 2017
Jarní termín                                                                                                            
22. 6. a 25. 6. 2018
 
Termín přihlášek ke SZZ a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:                           
Zimní termín
30. 11. 2017
Jarní termín                                                                                                            
31. 3. 2018
Podzimní termín                                                                                                     
30. 6. 2018
 
 
Státní závěrečné zkoušky:                            
 
Zimní termín
leden – únor 2018
Jarní termín                                                                                                           
květen – červen 2018
Podzimní termín                                                                                                        
srpen – září 2018
 
 
Den otevřených dveří:                                                                                             
8. a 17. 2. 2018
 
 
Přijímací zkoušky:
 
Termín podání přihlášek do bakalářského studia:
31. 3. 2018
Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia:                                                              
5. – 6. 6. 2018
Termín podání přihlášek do magisterského studia:
30. 4. 2018
Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia:
11. – 15. 6. 2018
Termín podání přihlášek do doktorského studia:
 
  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika
Filozofie a Historie
29. 6. 2018
30. 4. 2018
31. 5. 2018
Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia:
 
  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika
                                                Filozofie a Historie
3. 9. – 14. 9. 2018
květen 2018
červen 2018
 
Termíny praxí v jednotlivých studijních oborech budou určeny příslušnými katedrami během prvního týdne akademického roku. 
 
 
 
 
 
Pardubice                                                                                 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
                                                                                                             děkan