Obhajoby disertačních prací a státní rigorórní zkoušky

Mgr. Emil Minčev

 

20. 10. 2016 – od 15 hod,

nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice - budova CB, 3. patro, místnost 03004

 

název dizertační práce:

Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska v roce 1878 do konce druhé světové války. Dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život.

 

školitel:

Assoc. Prof. Vladimir Penchev, PhD. Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences

oponenti:

doc. Marek Jakoubek, Ph.D., Ústav etnologie FF UK, 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dějin, FF UK