Obhajoby disertačních prací a státní rigorórní zkoušky

V pondělí 19. prosince 2016 od 11:00 hodin

v zasedací místnosti děkanátu FF č. 12027, 12. patro, Studentská 84, Pardubice

 

před komisí pro studijní obor Kulturní dějiny bude obhajovat:

 

Mgr. Martin Hemelík

 

rigorózní práci na téma:  Nemám snad žádného, s kým bych o věcech nebeských mluvil. Životní příběh a dílo zakladatele novodobého českého mozaikového umění Viktora Foestra.

 

Složení komise:

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. – Ústav historických věd, FF Pardubice

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. - Ústav historických věd, FF Pardubice

prof. PhDr. Petr Horák, CSc. – Katedra filozofie,  FF Pardubice

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. – Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. – Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha