Katedra literární kultury a slavistiky

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Katedra literární kultury a slavistiky

Studentská 84

532 10  Pardubice

 

telefon: +420 466 036 526 

e-mail klks.ff@upce.cz

                                                                                              budova EA