Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 
 
Habilitační řízení 2016
 
 
 
 
 
 
 
Příjmení, jméno, titul
Zaměstnavatel
Obor
Účinnost jmenování
Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D.
UK PedF Praha
České dějiny a československé dějiny
1.11.2016
 
 
 
 
Habilitační řízení 2015
 
 
 
 
 
 
 
Příjmení, jméno, titul
Zaměstnavatel
Obor
Účinnost jmenování
Grulich Petr, Mgr. Ph.D.
FF UHK
České dějiny a československé dějiny
1.12.2015
Panoch Pavel, Mgr. Ph.D.
FF UPa
České dějiny a československé dějiny
1.3.2015
 
 
 
 
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 2014
 
 
 
 
 
Příjmení, jméno, titul
Zaměstnavatel
Obor
Účinnost jmenování
Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr.
Jihočeská univerzita
České dějiny a československé dějiny
19.9.2014
Sokolová Věra, M.A., Ph.D.
UK FHS Praha
České dějiny a československé dějiny
1.1.2014
 
 
 
 
Habilitační řízení 2011
 
 
 
 
 
 
 
Příjmení, jméno, titul
Zaměstnavatel
Obor
Účinnost jmenování
Kubeš Jiří, Mgr. Ph.D.
FF UPa
České dějiny a československé dějiny
1.11.2011