Habilitační řízení na Fakultě filozofické

20. 10. 2016 proběhne habilitační řízení PhDr. Jiřího Hnilici, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Habilitační práce:„Fenomén Dijon“ Česko(slovenská) oddělení na středních školách ve Francii od roku 1920 do současnosti na pozadí vývoje vzájemných kulturních relací.“
 
oponenti:
doc. Etienne Boisserie, Ph.D., INALCO Paříž
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., Historický ústav SAV Bratislava
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta, Slezská univerzita v Opavě.
 
Habilitační komise:
předseda: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV Bratislava, Filozofická fakulta MU Brno
prof. Antoine Marès, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Habilitační řízení 2015      
       
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Grulich Petr, Mgr. Ph.D. FF UHK České dějiny a československé dějiny řízení probíhá
Panoch Pavel, Mgr. Ph.D. FF UPa České dějiny a československé dějiny 1.3.2015
       
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 2014  
       
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr. Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny 19.9.2014
Sokolová Věra, M.A, Ph.D UK FHS Praha České dějiny a československé dějiny 1.1.2014
       
Habilitační řízení 2011      
       
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Kubeš Jiří, Mgr. Ph.D. FF UPa České dějiny a československé dějiny 1.11.2011