PŘÍPRAVNÉ KURZY
Fakulta filozofická nabízí zájemcům o studium následující přípravné kurzy:
 
 
Přípravné kurzy z anglického jazyka pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk – specializace v pedagogice
  • seznámení zájemců o studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se způsobem testování při přijímacích zkouškách z anglického/německého jazyka
  • simulace testů pro jednotlivé řečové dovednosti (Poslech s porozuměním/Čtení s  porozuměním/Cloze-test/Gramatika a slovní zásoba)
  • poskytnutí zpětné vazby k jazykové úrovni frekventantů
  • ukázky testů ověřujících přehled v oblasti anglo-americké literatury a kultury
 
Upozornění: materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení frekventantů s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.
 
Kurz povedou vyučující Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické.
Celková délka kurzů je 8 hodin, jednotlivým dovednostem je věnován prostor 2 hodiny.
Termíny: 1. 4. a 8. 4. 2017.
Čas: 10.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 14.30 hod.
Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EA, učebna 13038.
Cena: 1.200,- Kč
 
Přípravné kurzy pro obor Humanitní studia
  • kurz má uchazečům usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice
  • prohloubení znalosti v oblasti humanitních disciplín
  • součástí kurzu jsou ukázky testů a testy „nanečisto“
Kurzy povedou vyučující Katedry věd o výchově Fakulty filozofické.
Celková délka kurzů je 8 hodin.
Termíny: 21. 4. a 28. 4. 2017
Čas: 16.00 – 20.00 hod.
Místo konání: Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519, 532 10 Pardubice, učebna A3
Cena: 1.200,- Kč
 
 
Přihláška