Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R004 - Filozofie (dvouoborové)
Segment: Základní - FI/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/ETIKA
Etika
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
3
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KFI/FILS1
Filozofický seminář I
'Ing. Jiří Hejduk, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KFI/FIL1
Filozofie I
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIPR
Filozofická propedeutika pro filozofy
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
5
2+0+1
Zk
 ZS/1
KFI/FPA1
Filozofická a pedagogická antropologie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Z, Zk
 ZS/1
KFI/CFIL
Česká filozofie
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 LS/1
KFI/FIL2
Filozofie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KFI/FIVY1
Filozofie výchovy I
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KFI/FIKO1
Filozofická komeniologie I
'PhDr. Věra Schifferová, CSc.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 ZS/2
KFI/FIVY2
Filozofie výchovy II
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/2
KFI/KAFI1
Úvod do Kantovy filozofie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KFI/FIL3
Filozofie III
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/2
KFI/HERM1
Hermeneutika I
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/2
KFI/HIPH1
History of Philosophy I
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KFI/BCPRF
Bakalářská práce
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KFI/HIPH2
History of Philosophy II
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/MOFIF
Moderní a současná francouzská filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/SBCPF
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KFI/SOFI1
Současná filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/SOFI2
Současná filozofie II
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Zp
 LS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPRF v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Filozofická komeniologie a antropologie
Filozofie a dějiny filozofie
Filozofie výchovy