Sociální antropologie

Studijní program:
B6703 - Sociologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6703R003 - Sociální antropologie
Segment: Základní - SA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/AKCP
Akademické čtení a psaní
'Mgr. Lada Viková'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/CTAT
Čtení anglických textů
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/RODS
Romové v dějinách a současnosti
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/ROJ1
Jazykový kurz romštiny I
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.', 'Mgr. Lada Viková'
---
4
0+2+0
Zp
 ZS/1
KSV/TEDA
Teorie a dějiny antropologie
'Mgr. Tomáš Retka'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KSV/USA
Úvod do sociální antropologie
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
7
2+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/MEFI
Metodologie a filozofie vědy
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
---
6
1+0+2
Z, Zk
 LS/1
KSV/ROJ2
Jazykový kurz romštiny II *
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.', 'Mgr. Lada Viková'
KSV/ROJ1
5
0+2+0
Zk
 LS/1
KSV/SOCM
Sociologické myšlení
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
KSV/UAA
Úvod do aplikované antropologie *
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
KSV/USA, KSV/TEDA, KSV/VAM
6
2+0+2
Zk
 LS/1
KSV/UVA
Úvod do vizuální antropologie *
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
KSV/USA, KSV/TEDA, KSV/VAM
5
0+0+3
Zp
 LS/1
KSV/MEVY
Metodologie výzkumu
'Mgr. Tomáš Retka'
---
6
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/TEET
Teorie etnicity *
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
KSV/USA, KSV/MEFI, KSV/TEDA
7
2+0+2
Z, Zk
 ZS/2
KSV/ETRV
Etnografické prameny v regionálním výzku *
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
KSV/VAM, KSV/MEFI, KSV/USA
5
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/ETVYR
Romové v etnografickém výzkumu
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/INSE
Interpretativní seminář
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
6
0+0+2
Zp
 LS/2
KSV/JAKS
Jazyk, kultura a společnost
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/BCPR
Bakalářská práce *
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
KSV/SBP
10
0+0+0
Zp
 /3
KSV/OSTAZ
Stáž v organizaci *
'Mgr. Zuzana Hloušková', 'Mgr. Lada Viková'
KSV/PSTAZ
4
0+1+1
Zp
 /3
KSV/PSTAZ
Příprava na stáž v organizaci
'Mgr. Lada Viková'
---
3
0+2+0
Zp
 /3
KSV/SBP
Seminář k bakalářské práci
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelný - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Sociální antropologie - SA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/POAN
Politická antropologie *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/MEFI
6
2+0+0
Zk
 ZS/2
KSV/AMAR
Antropologie marginality *
'Mgr. Lada Viková'
KSV/TEDA
5
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/ANME
Antropologie města *
'doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.'
KSV/MEFI, KSV/TEDA
5
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/ANGE
Antropologie genderu
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
6
0+0+2
Zk
 ZS/3
KSV/EKANT
Úvod do ekonomické antropologie
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/3
KSV/TEPR
Teorie příbuzenství *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/MEFI, KSV/TEDA, KSV/VAM
6
1+0+1
Zk
 ZS/3
Pokud si student zvolí tento segment jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty tohoto bloku.
Segment: Aplikovaná antropologie - SA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/AAC
Aplikovaná antropologie - cvičení
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zp
 ZS/2
KSV/ANPO
Antropologie politik
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
5
1+0+1
Zk
 LS/2
KSV/KOPR
Antropologie rozvoje
---
5
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/OSPO
Organizace občanské společnosti
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
6
0+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KSV/PROS
Projektování a řízení projektů *
'Mgr. Zuzana Hloušková'
KSV/MEFI, KSV/KDAE, KSV/TEDA, KSV/VAM
5
1+0+1
Zk
 ZS/3
KSV/SOPS
Sociální politika a sociální služby měst
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
4
0+2+2
Z, Zk
 ZS/3
Pokud si student zvolí tento segment jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty tohoto bloku.
Segment: Povinně volitelný - SA/Bc.
Povinně volitelný předmět
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/ANAN
Antropologie andské oblasti *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/USA, KSV/MEFI
4
2+0+0
Zk
 /2
KSV/ANCI
Antropologie areálů: Čína *
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
KSV/TEDA, KSV/USA
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/ASJA
Antropologie areálů: Střední a Jižní Ame *
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
KSV/USA, KSV/MEFI
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
KSV/CEST
Cestopisy a cestovatelství
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
KSV/DKRO
Dějiny a kultura Romů
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
KSV/EUPR
European policies and practice towards
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/CHL
Člověk v hledáčku *
'Michael Havas, M.A.'
KSV/UVA
4
0+0+3
Zk
 ZS/2
KSV/ISEV
Islám v Evropě
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
5
2+0+1
Zk
 ZS/2
KSV/MADO
Manažerské dovednosti
'Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KSV/ROJ3
Jazykový kurz romštiny III *
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.', 'Mgr. Lada Viková'
KSV/ROJ2, KSV/ROM2
4
0+2+0
Zp
 ZS/2
KSV/ANMA
Antropologie areálů: Magreb
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/ANNA
Antropologie náboženství *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/MEFI, KSV/TEDA
5
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/ANUM
Antropologie umění
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/ATSA
Antropologie areálů: Severní Amerika
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/AUTO
Autorská tvorba
'Michael Havas, M.A.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
KSV/DEET
Dějiny etnografie v českých zemích
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/2
KSV/ETFI
Etnografický film I. *
KSV/UVA
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KSV/FNO
Fungování neziskových organizací
'Mgr. Tomáš Retka'
---
4
2+0+1
Zk
 LS/2
KSV/KAME
Práce s kamerou *
KSV/AUTO
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KSV/KOLU
Předkolumbovské literatury
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/TPR1
Terénní praxe I
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
6
0+6+0
Zp
 LS/2
KSV/UAMED
Úvod do antropologie médií *
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
KSV/USA, KSV/MEFI
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/POSGL
Původní obyvatelé světa a globalizace
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/3
KSV/RERO
Religiozita Romů
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
KSV/ROJ5
Konverzace v romštině a četba textů I *
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
KSV/ROJ4
4
0+2+0
Zp
 ZS/3
KSV/STRIH
Střih a postprodukce *
'Mgr. Milan Durňak'
KSV/KAME
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
KSV/UNES
Úvod do neziskového sektoru
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/3
KSV/ALIT
Antropologie literatury
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/3
KSV/PLKF
Psychedelic. látky a jejich kulturní fun
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/3
KSV/ROJ4
Jazykový kurz romštiny IV
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.', 'Mgr. Lada Viková'
---
5
0+2+0
Zk
 LS/3
KSV/ROJ6
Konverzace v romštině a četba textů II *
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
KSV/ROJ5
4
0+2+0
Zp
 LS/3
KSV/UEKLA
Úvod do ekologické antropologie *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/USA, KSV/MEFI
4
0+0+2
Zk
 LS/3
Studenti jsou povinni získat minimálně 25 kreditů z povinně volitelných předmětů z tohoto segmentu.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Metodologie antropologického výzkumu
Teorie a dějiny antropologie
 
Povinně volitelné předměty
Aplikovaná antropologie
Sociálni antropologie
Výběr dle odstudovaného specializačního modulu.