Anglický jazyk pro odbornou praxi

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R334 - Anglický jazyk pro odbornou praxi
Segment: Komunikativní - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JAC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'Mgr. Lukáš Hambálek'
---
6
0+4+0
Zk
 ZS/1
KAA/PREZ
Prezentační dovednosti
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KAA/JAC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
---
6
0+4+0
Zk
 LS/1
KAA/JAC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC1
6
0+4+0
Zk
 ZS/2
KAA/ZPSA
Písemný projev - CEFR B2
---
2
0+1+0
Zp
 ZS/2
KAA/JAC4
Jazyková cvičení IV - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC2
10
0+4+0
Z, Zk
 LS/2
 
Segment: Lingvistický - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KOFA
Kontrastivní fonetika
'Mgr. Jaroslava Ivanová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/GRA1
Kontrastivní gramatika I
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/GRA2
Kontrastivní gramatika II *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA1
5
1+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/GRA3
Kontrastivní gramatika III *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA2
5
1+0+2
Zk
 LS/2
KAA/LEXA
Lexikologie *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA1, KAA/MFA2
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KGMA
Kapitoly z gramatiky moderní angličtiny *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA2, KAA/GRA3, KAA/GR3, KAA/SYN1
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/SEMPR
Kapitoly ze sémantiky a pragmatiky *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA1, KAA/MFA2
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/DIAN
Analýza diskurzu *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/GRA3, KAA/SYN2
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat minimálně 3 kredity z povinně volitelných předmětů tohoto segmentu.
Segment: Kulturní - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DEAZ
Dějiny anglicky mluvících zemí
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/ULIA
Úvod do literatury
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
KAA/BRLI
Kapitoly z britské literatury *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/KSBR
Kulturní studia britská *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/JAC1, KAA/DEAZ, UHV/DEAZ
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/KSAM
Kulturní studia americká *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
KAA/KSBR, KAA/DEAZ, UHV/DEAZ
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/AMLIT
Kapitoly z americké literatury *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/2
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/AMKK
Americká literatura v kulturním kontextu
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/KAMZ
Kinematografie anglicky mluvících zemí
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/SKLI
Skotská literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/AMKU
Americká kultura 20. století *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/BRKU
Britská kultura 20. století *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/BRPO
Britská povídka *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KPLI
Koloniální a postkoloniální literatura *
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
KAA/ULIA
3
1+0+1
Zp
 LS/3
KAA/RLIT
Regionální literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat minimálně 6 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto segmentu.
Segment: Profesní A - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/CKO1
Český jazyk v komunikační praxi I
'Mgr. Dagmar Magincová'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/CKO2
Český jazyk v komunikační praxi II *
'Mgr. Dagmar Magincová'
KAA/CKO1, KLKS/CKO1
4
2+0+1
Zk
 LS/1
KAA/PR1A
Překladatelský seminář I *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/TEPR
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/OJA1
Odborný anglický jazyk I - CEFR B2 *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KAA/PR2A
Překladatelský seminář II *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/PR1A, KAA/JAC1
3
0+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/OJA2
Odborný anglický jazyk II - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1, KAA/OJA1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
 
Segment: Profesní B - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KEMCH/MANA
Management
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KEMCH/MARK
Marketing
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
2+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/PRAV
Základy práva
'JUDr. Eva Vaňková'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/3
USSV/VESP
Úvod do veřejné správy
'Ing. Jan Fuka, Ph.D.'
---
4
2+0+1
Z, Zk
 ZS/3
KSV/SOP
Sociologie politiky
'PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/3
 
Povinně volitené předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/RKKH
Rozvoj komunikační kompetence
'Mgr. Marek Vít', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/1
KFI/FIPRA
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zp
 ZS/1
KVV/KSOC
Kapitoly ze sociologie
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KAA/ZSUS
Základy státní a územní správy
'PhDr. Miloš Charbuský, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/PUBR1
Public relations - komunikace s veř. I
'PhDr. Zuzana Nováková'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
KAA/KORA
Korespondence v angličtině - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC2
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KVV/PSPR
Psychologie práce
'PhDr. Jana Křišťálová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
JC/OJA3
Odborný anglický jazyk III - CEFR B2+
'Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 LS/3
KAA/PINFA
Výzkumné metody a práce s informacemi
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat minimálně 6 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto segmentu.
Segment: Profesní C - AJOP/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/PRAX
Praxe *
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
KAA/JAC2
7
0+4+0
Zp
 LS/2
KAA/BCPR
Bakalářská práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/BSCE, KAA/SCSE
10
0+0+0
Zp
 /3
KAA/BSCE
Seminář k bakalářské práci *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/JAC4
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/PROJ
Projekt *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/PRAX
7
0+0+1
Zk
 ZS/3
1. Studenti si předmět PRAX zapisují ve 2. ročníku. 2. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura a kulturní studia
Anglický jazyk a analýza odborného textu