Rozpis SZZ - RESOCIALIZAČNÍ PEDAGOGIKA

Státní závěrečné zkoušky pro obor
RESOCIALIZAČNÍ PEDAGOGIKA

Středa 31. 8. 2016

zahájení: 08:00 h - zadává Mgr. Lucie Hájková (příprava - kancelář 09 018),
první zkoušení: 08:30 h (kancelář 09 007)

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – předseda komise
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

Dopolední část:
BAJEROVÁ Kateřina
BARTŮŠKOVÁ Tereza
DIBELKOVÁ Iva
HEPNÁRKOVÁ Marie
JEDLIČKOVÁ Lenka
NUNVÁŘOVÁ Lenka

Odpolední část:
KUBOVÁ Zuzana
LAŠTOVIČKOVÁ Radka
MICHALOVÁ Lenka
HNÁTNICKÁ Lenka

zahájení: 12:00 h - zadává Mgr. Lucie Hájková (příprava - kancelář 09 018),
první zkoušení: 12:30 h (kancelář 09 013)

doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. – předseda komise
PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Odpolední část:
PECHOVÁ Kateřina
PROKOPOVÁ Iva
SEDLÁČKOVÁ Jana
ŠŤASTNÁ Nikola