PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PhDr. Jana Křišťálová

Rozsah: 5 hodin

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v praxi.

Témata:

  1. základní pojmy, typy, úkoly diagnostiky
  2. diagnostické metody a techniky /pozorování, rozhovor, dotazník, testy, zkouška, anamnéza, katamnéza.../
  3. pedagogická diagnostika /diagnostika školní zralosti, diagnostika profesní způsobilosti, diagnostika psychické způsobilosti, speciálních dovedností.../
  4. typy pedagogické diagnostiky
  5. etapy diagnostického procesu
  6. autodiagnostika učitele
  7. rozvoj pedagogického poradenství v ČR

Požadavky na studenta:
- účast na přednášce
- samostudium dle zadané literatury

Atestace: ústní zkouška

Literatura:
Hrabal, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka
Hadj-Moussová, Z., Duplinský, J. a kol. Diagnostika: Pedagogicko-psychologické poradenství II
Hadj-Moussová, Z. a kol. Intervence: Pedagogicko-psychologické poradenství III
Hadj-Moussová, Z., Valentová, L. a kol. Poradeské teorie a strategie
Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství