Rozvrh studia pro 20. běh

Rozvrh studia pro 20. běh DPS (1. semestr – ZS 2016)

 

datum

předmět

vyučující

poznámka

23.   9. 14:00 - 19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

  7. 10. 14:00 - 19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

11. 11. 14:00 - 19:00

Soc. ped. intervence

Adriana Sychrová

 

25. 11. 14:00 - 19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

  9. 12. 14:00 - 19:00

Speciální pedagogika

Marcela Ehlová

 

23. 12. 14:00 - 19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

  6.   1. 14:00 - 19:00

Soc. ped. intervence

Adriana Sychrová

 

20.   1. 14:00 - 19:00

Speciální pedagogika

Marcela Ehlová

 

27.   1. 14:00 - 19:00

Filozofie výchovy

Miloslav Průka

 

  3.   2. 14:00 -19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

17.   2. 14:00 - 19:00

Pedagogika

Karel Rýdl

 

 

Kontakty na vyučující:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

karel.rydl@upce.cz

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

alena.valisova@upce.cz

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

ilona.datko@upce.cz

Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

miloslav.pruka@upce.cz

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

jaroslav.myslivec@upce.cz

PhDr. Marcela Ehlová

marcela.ehlova@upce.cz

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

adriana.sychrova@upce.cz

PhDr. Jana Křišťálová

jana.kristalova@upce.cz