Základní informace o programu Erasmus

pro STUDENTY HS a RESOCIALIZAČNÍ PEDAGOGIKA

Komu je určen program Erasmus?

Každému, kdo má zájem absolvovat jednu z nejzajímavějších forem studia a vzdělávání vůbec: vyjet na studijní pobyt do jiné země, zdokonalit jazyk, poznat jiný životní styl, jinou mentalitu a hlavně sám sebe. V rámci programu Erasmus je možné absolvovat taktéž pracovní stáž - viz https://studenti.upce.cz/studium/studium-staze/erasmus-staz.html.

Kdo může vyjet?

Každý student. Základní podmínky jsou v podstatě pouze tyto: 

 • student musí být zapsándo akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole, přičemž pro bakalářskou formu studia platí, že student musí být řádně zapsán minimálně do druhého roku vysokoškolského studia.
 • student se musí přihlásit do výběrového řízení (viz dále) a uspět v něm

Kam je možno vycestovat?

Seznam univerzit, které připadají v úvahu, je k nalezení na následující adrese: https://studenti.upce.cz/studium/studium-staze/erasmus-stud/partner-univ.html

Student naší katedry si volí z těch univerzit, které jsou označeny jako FF. Podle svého typu studia potom volí mezi nabídkami ozačenými “Bc” (bakalářský stupeň), “Mgr” (magisterský stupeň) či “PhD” (doktorský stupeň).

Na jak dlouho je možno vyjet?

Minimálně na 3 měsíce. Běžné je vyjet na jeden akademický trimestr. Maximální délka pobytu je 12 měsíců.

Zajištění studenta

Formou stipendia.

Podrobné informace

Veškeré další a podrobnější informace lze získat na adrese:
https://studenti.upce.cz/studium/studium-staze/erasmus-stud.html

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení Erasmus pro akademický rok 2011/2012 je třeba odevzdtat nejpozději do 25. března 2011 (do 10 hodin) Markétě Šimkové (studijní oddělení - kancelář EA 10035, marketa.simkova@upce.cz, 466036764).
   
 • Přihláška uchazeče o studijní stáž
 • Přihláška uchazeče o pracovní stáž
   
 • Odkaz na vypsané výběrové řízení:
  https://dokumenty.upce.cz/aktualita-priloha/UPa/RPVV/2011/informace.pdf

Podmínky pro přijetí do výběrového řízení

Student dále odevzdá motivační dopis v anglickém, popř. německém jazyce a předběžně vyplněný “Learning Agreement”. Podrobnější informace, včetně popisu průběhu výběrového řízení.

 

Určitě vyjeďte za studijní zkušeností do zahraničí!
Na cestu Vás připravíme a budeme Vás podporovat!

členové katedry věd o výchově