Seznam zaměstnanců

Vedoucí:                     

budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 466 036 775
 
Zástupce vedoucího:    
budova EA, kancelář 12 025
telefon: +420 466 036 769
 
Tajemník:                    
budova EA, kancelář 12 023
telefon:+420 466 036 742
 
Sekretářka:                  
Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: jitka.hladikova@upce.cz
 
Interní vyučující:
Mgr. Gabriela Maria Ganczarczyk
budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 466 036 775
 
budova EA, kancelář 12 036
telefon: +420 466 036 223
 
PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 023
telefon: +420 466 036 742
e-mail: antonin.kudlac@upce.cz
 
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
budova EA, kancelář 12024
telefon: +420 466 036 774
e-mail: radek.maly@upce.cz                                                            
 
doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.
budova EA, kancelář 12 024
telefon: +420 466 036 774
e-mail:  petr.posledni@upce.cz                                                              
 
budova EA, kancelář 12 036
telefon: +420 466 036 223
e-mai:  ivo.riha@upce.cz 
 
budova EA, kancelář 12 036
telefon: +420 466 036 223
e-mail: jiri.studeny@upce.cz        
                       
budova EA, kancelář 12 023
telefon: +420 466 036 775
e-mail: sevdalina.veleva@student.upce.cz a veljan@email.cz
 
Externí vyučující
Mgr. Marie Barešová
budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 036 775
 
budova EA, kancelář 12 025
telefon: +420 466 036 769
 
prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: doubrava.semio@seznam.cz
 
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
 
Mgr. Věra Hofmanová
budova EA, kancelář 12 023
telefon: +420 466 036 742
 
Mgr. Kristýna Hypšová
 
Mgr. Tomáš Jireček
 
Mgr. Anežka Kindlerová
budova EA, kancelář 12026
telefon: +420 466 036 775
 
PhDr. Zuzana Nováková
budova EA, kancelář  12 023
telefon: +420 466 036 742
 
Mgr. Michal Przybylski
budova EA, kancelář 12 023
telefon: +420 466 036 742
e-mail: michalp@phil.muni.cz
 
Mgr. Lukáš Vavrečka
budova EA, kancelář 12 024
telefon: +420 466 036 774
 
doc. Mgr. Marija Vlašić
budova EA, kancelář 12026
telefon: +420 466 036 775
 
Doktorandi
Mgr. Michaela Jílková
budova EA, kancelář 12 024
telefon: +420 466 036 774
 
Mgr. Andrea Kamenická
budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 466 036 775
 
Mgr. Zuzana Martínková
budova EA, kancelář 12024
telefon: +420 466 036 774
 
Mgr. Michaela Molková
budova EA, kancelář 12 025
telefon: +420 466 036 769