Platební údaje

Bankovní účet pro platby v CZK:
Číslo účtu: 37030561/0100
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
Variabilní symbol: 1012015010
- UVÁDĚJTE JMÉNO ÚČASTNÍKA!
IČO Univerzity Pardubice: 00216275
DIČ Univerzity Pardubice: CZ00216275