Platební údaje

Vložné (pro vydání následné publikace a doprovodné akce) činí:
  • při platbě  do 31. 5. 2015:          1.500,- Kč včetně DPH.
  • při pozdější platbě:                     1.900,- Kč včetně DPH.
 
Bankovní účet pro platby v CZK:
Číslo účtu:
37030561/0100
 
Variabilní symbol
1012015010
 
zpráva pro příjemce
jméno účastníka (prosíme o doplnění)
 
Fakturační adresa:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10  Pardubice
 
IČO:
00216275
DIČ:
CZ00216275
 
Ubytování a páteční oběd (9. 10. 2015) v menze si každý účastník hradí sám.
Konferenční poplatek zahrnuje financování vydání následujícího recenzovaného konferenčního sborníku a doprovodné akce.
 
Na setkání s Vámi se těší kolegové katedry cizích jazyků.
 
PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Vedoucí katedry cizích jazyků
 
Univerzita Pardubice
FF, KCJ
Studentská 84
CZ-53210 Pardubice
 
E-Mail: bianca.beniskova@upce.cz
Tel.: +420 466036230