Informace pro vystavení oficiálního pozvání

 
Zašlete prosím rovněž jako zvláštní přílohu oskenovanou stránku s fotografií z Vašeho cestovního pasu ve formátu PDF na adresu tatana.chudobova@upce.cz.
Děkujeme.