Informace pro vystavení oficiálního pozvání

Informace pro vystavení oficiálního pozvání
 
Jméno (dle cestovního pasu)
 
Příjmení (dle cestovního pasu)
 
Státní příslušnost
 
Kde žádáte o vízum?
(město a stát)
 
Pohlaví
 
Datum narození (den/měsíc/rok)
 
Číslo platného cestovního pasu
 
Datum příjezdu (den/měsíc/rok)
 
Datum odjezdu (den/měsíc/rok)
 
Účel pobytu
 
Kdo hradí náklady na letenku a pobyt ?
 
 
Abyste včas obdrželi správné a platné pozvání, vyplňte prosím pečlivě tabulku.
 
Zašlete prosím tento formulář jako přílohu na adresu blanka.cernikova@upce.cz.
Napište prosím do kolonky předmět “Pozvání”. Zašlete prosím rovněž jako zvláštní přílohu oskenovanou stránku s fotografií z vašeho cestovního pasu ve formátu PDF.
 
Děkujeme.