Informace ke Státním závěrečným zkouškám

Harmonogram Státních závěrečných zkoušek naleznete zde:
 
 
 
Témata ke státním závěrečným zkouškám:
 
Themen Literatur
 
Themen Texanalyse
 
Themen Deutsche Gegenwartssprache  
 
 
 
Povinností studentů, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky, je předložit studijní portfolio za období jejich studia.