Kdo jsme

ALUMNI KLUB OBORU NĚMČINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI (NJHP)
 
 
Kdo je alumnus 
Slovo alumnus je latinského původu a v původním významu znamená žák nebo nevlastní syn. V současnosti se slovo alumnus (pl.alumni, ž.r. alumna) používá pro označení absolventa univerzity.
 
 
Co je alumni klub NJHP
Náš klub umožňuje navázaní kontaktů mezi Univerzitou Pardubice, Katedrou cizích jazyků, jejími pedagogy, současnými studenty a absolventy. Snažíme se umožnit našim absolventům integraci do života univerzity a katedry. Navíc je naším cílem umožnit absolventům efektivně komunikovat nejen s námi ale také mezi sebou. 
 
 
Proč se stát členem
Naše katedra by ráda využila zkušeností našich absolventů při práci se současnými studenty a také poskytla absolventům možnost podílet se na aktivitách katedry a pomoci  jí a především jejím studentům v dalším odborném růstu. Vaše zkušenosti jsou pro nás cennými informacemi a doufáme, že si navzájem dokážeme v mnohém pomoci.
 
 
Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce
 • Zasílání univerzitního časopisu, který nese název Zpravodaj Univerzity Pardubice.
 • Uveřejnění Vašeho příspěvku v univerzitním časopise nebo na webových stránkách katedry. 
 • Prezentace produktů a služeb Vaší společnosti na univerzitě.
 •  Účast na odborných přednáškách a akcích pořádaných KCJ FF. 
 • Účastnit se významných akademických slavností a akcí univerzity (např. udělování čestných titulů “doctor honoris causa“, slavnostních koncertů, vernisáží apod.). 
 • Nabídnout brigádu studentům či pracovní příležitosti absolventům univerzity ve Vaší společnosti, podpora organizování společných odborných projektů či zakázek. 
 • Poskytování odborných informací a odborných publikací vydávaných univerzitou.
 • Nabídnout stáže, odborné akce, exkurze studentů univerzity na Vašem pracovišti.
 • Pomoc při organizování absolventských srazů.
 • Získání upomínkových předmětů univerzity.
 • Intenzivnější vzájemná komunikace mezi členy klubu, finanční podpora činnosti univerzity a další dle Vašeho zájmu.
Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Stránský, Ph.D. 
Studentská 84
532 10  Pardubice
e-mail: petr.stransky@upce.cz
tel.: +420 466 036 225
 
 
 
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI A PŘÍPADNÉ SETKÁNÍ S VÁMI.