POKYNY PRO PLATBU

částka: 860kč 

splatnost: do 25. 8. 2016

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4010110

zpráva pro příjemce: příjmení + jméno