POKYNY PRO PLATBU

částka: 890kč 

splatnost: do 31. 8. 2017

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4010110

zpráva pro příjemce: příjmení + jméno studenta (nikoliv toho, kdo částku platí)