Vedení fakulty

 
  • Děkan:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon:  + 420 466 036 208
e-mail: karel.rydl@upce.cz
  • Proděkani:
Proděkanka pro pedagogickou činnost a studijní agendu:
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.
telefon: + 420 466 036 734
e-mail:  sarka.jezkova@upce.cz
 
 
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj:
doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
telefon:  + 420 466 036 218
e-mail: pavel.panoch@upce.cz​
 
 
Proděkan pro vnější vztahy:
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
telefon: + 420 466 036 447
e-mail:  zbynek.vydra@upce.cz
 
 
Proděkanka pro vědu a výzkum:
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
telefon: + 420 466 306 768
 
  • Tajemnice fakulty:
Ing. Zora Führerová
telefon:  + 420 466 036 227
e-mail:  zora.fuhrerova@upce.cz
 
  • Předseda akademického senátu:    
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.
telefon:  + 420 466 036 453                                   
e-mail:  stepan.lisy@upce.cz