Holíková Veronika

OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické o vyměření poplatku
spojeného se studiem,
vedená pod č.j.: STAG/FF/2016/0000001317, jejímž adresátem je:
 
Veronika Holíková
Kozelská 45
266 01  Beroun 1

 
je uložena na studijním oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice.
 
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 4. 2016
Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
                                                                                        děkan Fakulty filozofické