Výzkum

Název projektu
Hlavní řešitel za DFJP
Sekce VVCD
Popis
I04 POB 16 
„The use of Controlled Application of Water to the Wheel/Rail Interface to give Predictable and Optimised Braking Conditions“
Petr Voltr,
Ing. Ph.D.
DP-KV
DP-E
University of Sheffield
I04 POB 15 
„The use of Dry-Ice Blasting to give Predictable and Optimised Braking Conditions“
Petr Voltr,
Ing. Ph.D.
DP-KV
DP-E
University of Sheffield
T1077-01
„The effect of water on the transmission of forces between wheels and rails“
Petr Voltr,
Ing. Ph.D.
DP-KV
DP-E
I04 POB 05
„Predictable and Optimised Braking; Controlled Water Additions to Improve Braking Performance in Low Adhesion Conditions“
Petr Voltr,
Ing. Ph.D.
DP-KV
DP-E
I04 POB 03
„Predictable and Optimised Braking; Control of Wheel/Rail Interface Conditions using Dry-Ice Blasting“
Petr Voltr,
Ing. Ph.D.
DP-KV
DP-E
TH01010529
„Pokročilé postupy stacionárních zkoušek kolejových vozidel“
Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.
DP-KV
TA02030776
„Technika pro měření silových účinků
v kontaktu kolo-kolejnice“
Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.
DP-KV
TE01020038
„Centrum kompetence
drážních vozidel“
Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.
DP-KV
DP-D
DZS
MM
DP-E
TA01030391
"Výzkum jízdních vlastností a řízení
pohonů trakčníchkolejových vozidel
s nezávisle otáčivými koly"
Jaroslav Novák,
prof. Ing. CSc.
DP-E