Prodej dvousloupového zvedáku EUROLIFT Z-42

Specifikace předmětu nabídky:

  • dvousloupový, elektromechnický bezpřejezdový zvedák Eurolift Z-42,
  • výrobce Zavagli Santi,
  • nosnost 2700 kg,
  • návod k obsluze s dalšími technickými parametry.

Stav:

Zvedák je funkční, ale v minulosti na něm došlo k poruše dolního koncového snímače, v důsledku čehož se částečně poškodily bezpečnostní a nosná matice a maznice spodního ložiska šroubovice. Koncový snímač a poškozené kovové nenosné prvky byly následně vyměněny nebo opraveny. Nosná a bezpečnostní matice a poškozená maznice však nikoliv, protože poškození nebylo takového rozsahu, aby vyžadovalo akutní výměnu (cena nové matice činí 1800 Kč bez DPH) a zvedák byl v tomto stavu provozován nadále.

Horní rampa zvedáku je v současné době rozšířena o 70 cm z důvodu zástavby zvedáku do laboratoře, kde nebylo možné sloupy umístit v předepsané rozteči, což byl také důvod neobdržení revize na zvedák. Hrazdu bude nutné opět zkrátit na původní šířku vyříznutím přivařeného dílu a svařením původních rozříznutých částí.

Foto:

 

Možnost prohlídky: 18. a 19.6. 2015 od 12:00 do 13:00

Minimální nabídková cena: 15 000 Kč bez DPH

Nabídkový list: zde ke stažení

Termín pro podání cenových nabídek: do 26.6.2015,12:00 hod.

Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek: 29.6.2015, 9:00 hod.

Návrh kupní smlouvy: zde ke stažení

Komise:

členové náhradníci
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc. Ing. Petr Jilek
Mgr. Lenka Čermáková doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D. doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

 

Kontaktní osoba: v případě dotazů kontaktujte vedoucího sekce DP-SV