Zahraniční granty

Fakulta se aktivně zapojuje i do programů podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, které významně přispívají ke zvyšování odborné úrovně zainteresovaných pracovníků, jakož i k vytváření užitečných kontaktů s kooperujícími zahraničními institucemi.

 

Aktuálně řešené projekty:

Název Číslo Poskytovatel   Řešitel za DFJP UPa
Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) 730849 EU    Zelenka Jaromír doc. Ing. CSc.