Zahraniční granty

Fakulta se aktivně zapojuje i do programů podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, které významně přispívají ke zvyšování odborné úrovně zainteresovaných pracovníků, jakož i k vytváření užitečných kontaktů s kooperujícími zahraničními institucemi.