Výzkumné záměry

Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti fakulty je řešení výzkumného záměru (VZ1) Teorie dopravních systémů, který je financovaný MŠMT. Na řešení cílů tohoto výzkumného záměru se podílí akademičtí pracovníci Dopravní fakulty Jana Pernera a částečně i Fakulty elektrotechniky a informatiky.