Centrum kompetence drážních vozidel

Od roku 2011 působí na DFJP pracoviště CKDV. Pracoviště bylo zřízeno v rámci programu „Centra kompetence“ Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj. Hlavním zakladatelem centra je Západočeská Univerzita v Plzni spolu s dalšími členy konsorcia: Univerzita Pardubice, ČVUT v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Eurosignal, a.s., CZ LOKO, a.s., DAKO-CZ, a.s., LEGIOS a.s., MSV elektronika s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., VÚKV a.s., Wikov MGI a.s.