Složení redakční rady

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)  šéfredaktor 
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)  člen
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)  člen
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice) člen
prof. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žiline)  člen
prof. Ing. Hittmár, CSc. (Žilinská univerzita v Žiline)  člen
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc. (TU Košice)  člen
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (VŠB – TU Ostrava)  člen