O pracovišti

ÚADN byl zřízen rozhodnutím Akademického senátu DFJP ze dne 29. 6. 2004 a Směrnicí č. 13/2004 děkana Dopravní fakulty Jana Pernera ze dne 1. 7. 2004.

Vedoucím ÚADN byl jmenován doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

č.: kanceláře DC 03021  (211)