Stipendia na DFJP

Stipendia na DFJP jsou dvojího typu, první jsou stipendia pravidelně vyplácená, mezi ty se řadí:

 • prospěchové stipendium – dle dosažených studijních výsledků
  • vypočítává se vážený průměr ze získaných známek, částky se pohybují od 1.000 Kč do 4.000 Kč za měsíc
 • ubytovací stipendium – příspěvek na ubytování pro studenty, kteří mají trvalé bydliště mimo okres Pardubice či jeho blízké okolí
  • částka 600 Kč měsíčně
 • sociální stipendium – podpora studentů v tíživé sociální situaci, kteří mají nárok na přiznání přídavku na dítě
  • částka 1.620 Kč měsíčně
 • stipendia studentům prezenčních doktorských studijních programů na katedrách DFJP
  • částka 12.400 až 14.100 Kč měsíčně

Druhou skupinou jsou stipendia jednorázová. Existuje celá řada jednorázových mimořádných stipendií – na podporu stáží, za vynikající výsledky výzkumné či tvůrčí činnosti, za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém, ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity a další. Například v oblasti sportu mohou studenti získat stipendium za vynikající reprezentaci univerzity v oblasti sportu na Olympijských hrách, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Akademickém mistrovství světa, Univerziádě, Akademickém mistrovství a Českých akademických hrách.

Studenti mají možnost získat také zahraniční stipendium, které je určeno na podporu studentských mobilit – ke studiu či vykonávání praxe v zahraničí, například v rámci programu Erasmus+.

Specifickou kategorií jsou stipendia firemní, které našim úspěšným studentům ve vyšších ročnících nabízí různé společnosti výměnou za to, že k nim jako absolventi nastoupí ke studiu.

 

Bližší informace

 

Studijní oddělení DFJP - informace o stipendiích pro bakalářské studium

 

Ing. Andrea Hemžská, Ph.D.

andrea.hemzska@upce.cz

tel.: 466 036 096

kancelář: DA 01015

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

út   8:30 – 11:00

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30