Ubytování

Univerzitní koleje

Koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Koleje jsou umístěné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu. Celková ubytovací kapacita představuje 1650 lůžek ve 2 kategoriích ubytování.

V pavilonech A, B a D jsou k dispozici standardní studentské dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyní na každém patře. Ke standardnímu vybavení každého pokoje patří postel, skříň, židle, stůl, ložní souprava a povlečení. Všechny pokoje jsou napojeny na vysokorychlostní datovou síť univerzity.

V pavilonech E a F jsou k dispozici dvoulůžkové nebo čtyřlůžkové studentské garsoniéry s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Kapacita garsoniér však nepokrývá zájem studentů a je velice rychle obsazena (z tohoto důvodu bude po celý akademický rok 2016/2017 uzavřen pavilon C, který bude přestavován ze standardních pokojů na garsoniéry).

V závislosti na studijním programu a z něj plynoucí potřeby být na osobně přítomen na univerzitě je ubytování nabízeno ve třech režimech s rozdílnými pravidly ohledně délky ubytování, termínu nástupu, konce ubytování a samozřejmě také s rozdílnými cenami.

Budoucí studenti mají do začátku července možnost podat žádost o ubytování, následně Správa kolejí a menzy (SKM) sestavuje pořadník pro přidělení lůžek. Studenti, kterým bylo přiděleno lůžko, musí včas složit finanční jistinu, jinak jim rezervace lůžka zaniká. Další možnost získat ubytování nastává v srpnu a začátkem září, kdy je organizováno další kolo pořadníku. Do volného ubytování jsou zařazována všechna lůžka z rezerv a lůžka, která se uvolnila v důsledku nezaplacení finanční jistiny.

V rámci hodnocení provedeným studenty z celé ČR získaly vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice titul „Kolej roku 2015

Bližší informace

Správa kolejí a menzy - Ubytovací centrum

Petra Macháňová

ubcentrum@upce.cz

kancelář: pavilon KD - recepce

po  9:00 – 11:00   12:00 – 15:00

út   9:00 – 11:00   12:00 – 15:00

st   9:00 – 11:00   12:00 – 15:00

čt   9:00 – 11:00   12:00 – 15:00

 

Další možnosti ubytování

Kromě ubytování na kolejích se studentům nabízí široká škála dalších možností, obvyklé je sdílení pronajatých bytů více studenty. Vzhledem k dlouhodobé existenci univerzity v Pardubicích lze v jejím blízkém okolí na sídlištích Polabiny a Cihelna najít desítky bytů různých kategorií, které jejich majitelé pravidelně pronajímají studentům. Kromě sídlištních celků přímo navazujících na kampus je samozřejmě možné najít si bydlení i v jiných částech města.