Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna je umístěna přímo v kampusu univerzity. Knihovna má nyní ve fondu více než 205 tisíc knihovních jednotek, z toho 70 tisíc svazků ve volném výběru. Odebírá 702 tituly českých i zahraničních periodik (tištěné i elektronické). Ke konci r. 2014 bylo v knihovně registrováno více než 7 360 uživatelů a průměrná denní návštěvnost dosahovala více než osmi set. Počet prvních výpůjček překročil 68 tisíc, počet prodloužení pak 52 tisíc. Knihovna zpřístupňuje online 23 bibliografických i plnotextových databází, ve fondu má desítky elektronických knih a předplácí i periodika v elektronické verzi. Knihovna také zpřístupňuje vysokoškolské závěrečné práce prostřednictvím webového rozhraní.

Uživatelé mají k dispozici 250 studijních míst pro samostudium, počítačové studovny s celkem 30 místy, multimediální PC, 2 knižní skenery, 1 klasický skener,  3 barevné tiskárny, 1 samoobslužnou knižní kopírku.  Ve videostudovně mají možnost pracovat s výukovými programy (především pro matematiku a jazyky) na DVD. V celé budově je možnost připojit se k internetu prostřednictvím WiFi.

 

Bližší informace

Univerzitní knihovna - sekretariát

Bc. Martina Ventluková

martina.ventlukova@upce.cz

kancelář: Univerzitní knihovna

tel.: 466 036 543