Kariérní centrum

Kariérní centrum Univerzity Pardubice nabízí poradenství, kurzy, tréninky, worskhopy na podporu studentů během studia a hlavně před ukončením studia s cílem zlepšit jejich orientaci na trhu práce. 
 

Poradenství, tréninky, kurzy, workshopy

Kariérní centrum nabízí poradenství, tréninky, kurzy a workshopy na následující témata:

 • Osobnostní a profesní diagnostika
 • Profesní poradenství
 • Příprava životopisu, motivačního dopisu
 • Zvládání stresu
 • Nástrahy pracovního práva
 • Jak nenaštvat personalistu – příprava na přijímací pohovor
 • Finanční gramotnost
 • Assessment centrum nanečisto
 • Měkké dovednosti (komunikace, prezentační dovednosti, osobní vize a rozvoj, atp.)

 

Spolupráce se zaměstnavateli

​Kariérní centrum zajišťuje studentům následující informace a nabídky z trhu práce:

 • Kontakty na potenciální zaměstnavatele absolventů
 • Jobs Start – setkání studentů s personalisty z podnikatelské sféry, z institucí veřejné správy a z neziskového sektoru, s možností osobní konzultace
 • Informace o trhu práce – nabídky volných pracovních míst, brigád, stáží pro studenty od firem
 • Kde hledat nabídky zaměstnání v ČR a v zahraničí
 • Ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice a s fakultami vyhledává možnosti mentoringu a dalších možností spolupráce studentů s firmami

 

Spolupráce s absolventy

Pro absolventy, kteří i nadále chtějí spolupracovat se svou fakultou a univerzitou, organizuje Kariérní centrum několik směrů spolupráce:

 • ​Pomoc při hledání práce
  • Absolventi pomáhají studentům
 • Networking a získávání kontaktů
  • Aktivní síť absolventů
  • Skupiny absolventů na sociálních sítích – fungují např. na InkedIn
 • Celoživotní vzdělávání a mentoring
  • Absolventi pomáhají škole jako mentoři
  • Škola pomáhá absolventům v dalším odborném růstu
 • Celouniverzitní akce
 • Setkání absolventů
 • Nabídka stáží, mentoringu, témat bakalářských a magisterských prací pro studenty UPa

 

Bližší informace

Univerzitní kariérní centrum

Ing. arch. Iva Svobodová

karierni@upce.cz

tel.: 466 036 482