Výuka cizích jazyků

Angličtina

V oborech bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia je povinná výuka odborného anglického jazyka, kterou zajišťuje Jazykové centrum Univerzity Pardubice. Počet semestrů výuky anglického jazyka je možné najít v jednotlivých studijních plánech (viz odkazy v popisech studijních oborů). Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů DFJP absolvují před začátkem výuky rozřazovací elektronické testy (tzv. e-placement). Na základě výsledku si student zapíše před počátkem semestru angličtinu odpovídající jeho jazykovým schopnostem. Všechny předměty reflektují úrovně Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR – A1, A2, B1, B2, C1, C2). V bakalářských studijních programech je vyžadována minimální výstupní úroveň A2+ a v magisterských studijních programech úroveň B2.

 

Další jazyky

Mimo povinnou angličtinu mohou studenti studovat další cizí jazyky, které jsou nabízeny celouniverzitním Jazykovým centrem, případně v rámci mezifakultní spolupráce lze po dohodě studovat jazyky nabízené studentům na Fakultě filozofické. V současné době jsou nabízeny následující jazyky:

  • Jazykové centrum: angličtina (obecná i různých aplikovaných zaměření), němčina (obecná, pro ekonomy a pro zdravotnictví), ruština (obecná,  pro ekonomy a pro zdravotnictví)
  • Fakulta filozofická - Katedra cizích jazyků: angličtina, francouzština, němčina, norština, ruština, španělština
  • Fakulta filozofická - Katedra literární kultury a slavistiky: bulharština, chorvatština, polština, slovinština

Aktuální přehled nabízených jazyků lze najít v IS STAG. Do prvního vyplňovaného pole "Zkratka pracoviště" vyplňte "JC" pro aktuální přehled předmětů nabízených Jazykovým centrem, "KCJ" pro Katedru cizích jazyků Fakulty filozofické, případně "KLKS" pro Katedru literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické.

Kromě standardní výuky mají studenti možnost účastnit se tematických seminářů, workshopů a studijních pobytů v zahraničí zaměřených na rozvoj komunikace.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky

Studenti, kteří mají zájem o další jazykové vzdělávání a případnou certifikaci, mohou absolvovat mezinárodní jazykové zkoušky:

  • AJ – TOEIC (Test of English for International Communication),
  • NJ – ÖSD (Österreichische Sprachdiplom Deutsch),
  • RJ – TORFL (Test of Russian as a Foreign Language).

Zkoušku TOEIC Listening & Reading z anglického jazyka pravidelně nabízíme za zvýhodněnou cenu 350 Kč s tím, že studenti zaplatí pouze nízký poplatek za vykonání zkoušky a získání testing score roster. Až po sdělení výsledku se účastník může rozhodnout, zda si zakoupí certifikát o vykonání zkoušky za 1.300 Kč.

 

Bližší informace

Jazykové centrum - sekretariát a studijní agenda

Petra Tocháčková

petra.tochackova@upce.cz

kancelář: DB02012

tel.: 466 036 341