Akademická poradna Univerzity Pardubice

K podpůrným službám pro studenty patří činnost Akademické poradny Univerzity Pardubice (APUPA) v rámci projektu „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“. Tato poradna nabízí všem studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ucelené poradenství, podporu a pomoc v oblasti studijní, psychologické, speciálně pedagogické a sociální, ekonomické a právní i profesní.

Univerzita Pardubice postupně odstraňuje studijní i technické bariéry pro studium zdravotně znevýhodněných studentů. Nové objekty již splňují požadavky na užívání pro studenty s omezenou schopností pohybu a orientace. Informační technologie přispívají k lepší integraci studentů se specifickými vzdělávacími potřebami díky snadnějšímu přístupu k informacím a studijním materiálům. Univerzita sleduje trendy v IT technologiích s cílem usnadnit komunikaci také nevidomým a neslyšícím studentům.

K ubytování studentů se zdravotním postižením jsou na kolejích k dispozici bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje je možné si předem prohlédnout a zjistit konkrétní vybavení a podmínky.

Zdravotně znevýhodněným studentům nabízíme program tzv. „osobní asistence“ – službu, při níž studenti dobrovolně pomáhají těm, kteří asistenci potřebují. Koordinaci zajišťuje Informační a poradenské centrum FES.

Vzhledem k různé úrovni technicko-organizační náročnosti při studiu jednotlivých studijních oborů na DFJP je vhodné volbu konkrétního oboru konzultovat ještě před podáním přihlášky ke studiu se studijním oddělením. Zde je též možné řešit způsob vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení.

 

Bližší informace

 

Studijní oddělení DFJP - studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

 

PhDr. Marie Prouzová

marie.prouzova@upce.cz

tel.: 466 036 102

kancelář: DC 01008

úřední hodiny nejsou vypsány

schůzka dle domluvy