Dopravní management, marketing a logistika

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 3708T003 Dopravní management, marketing a logistika
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka v Praze
Předměty přijímací zkoušky: 1. Ekonomie a ekonomika podniku
2. Management a marketing
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-ekonomický obor
 • teoretická průprava:
  • teorie dopravy, aplikovaná matematika, informatika, dopravní marketing, ekonomika dopravy, management v dopravě, mezistátní doprava, pojišťovnictví, prognostické inženýrství atd.​
 • praktická aplikace:
  • moderní metody manažerského řízení v dopravě
  • personální, logistický a projektový management​
  • ekonomika dopravního podniku, tarify a ceny, ekonometrie v dopravě, podnikatelská činnost, atd.
 • vazba na praxi:
  • exkurze, semestrální práce zaměřené na řešení problémů v praxi, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • střední a vrcholové odborné funkce:
  • ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku apod.
  • v rámci řízení logistických procesů ve firmách zabývajících se jinou činností
  • v rámci řízení správního a dopravního systému ve veřejné správě
  • ve vědecko-výzkumných organizacích a v dopravním školství