Magisterské studium

V navazujícím magisterském studiu nabízíme uchazečům 8 studijních oborů a zaměření. Úspěšní absolventi získají titul inženýr.
 

 
Přihlášky do navazujícího magisterského studia budou spuštěny od 1. 6. 2017.
K řádnému přijetí do akademického roku 2017/2018 je nutné splnit stanovené povinnosti.
Druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno nebude.

Přehled magisterských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů

Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

Dopravní ekonom, vrcholový management dopravních a logistických firem, řízení správních a dopravních systémů ve veřejné správě, vědecko-výzkumné organizace v oblasti dopravy, dopravní školství.

Technologie a řízení dopravy (TŘD)

Manažeři řízení dopravně-technologických a logistických procesů ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě, vědecko-výzkumné organizace v oblasti dopravy, dopravní školství.

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)

Výzkum a vývoj v dopravě, elektronice a elektrotechnice, management správy a výroby elektrotechnických zařízení a systémů, pracovníci dopravních podniků, odborné a vysoké školství, výroba a provozování dopravních prostředků, napájecích soustav, energetických soustav, elektrické výzbroje vozidel, komunikačních a zabezpečovacích systémů.

Dopravní prostředky: Silniční vozidla (SV)

Vývoj a konstrukce silničních vozidel a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů silničních vozidel, samostatný konstruktér a výpočtář, management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech.

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (KV)

Vývoj a konstrukce kolejových vozidel a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů kolejových vozidel, samostatný konstruktér a výpočtář, management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech.

Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě (OŽPD)

Problematika vlivu dopravních prostředků a dopravních staveb na životní prostředí, management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech.

Aplikovaná informatika v dopravě (AID)

Manažerské pozice v organizacích zabývajících se vývojem softwaru a uplatněním informačních a komunikačních technologií při projektování informačních a řídicích systémů v dopravě, pokročilý analytik a programátor, správce databáze, správce sítě ve vědě a vývoji, odborném a vysokém školství.

Dopravní stavitelství (DS)

Řídíci funkce v konstrukčních, projektových a výzkumných organizacích, management státní správy v oblasti dopravních staveb, autorizovaný inženýr ve výstavbě.