Doktorské studium

V doktorském studijním programu nabízíme uchazečům dva studijní obory. Oba obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.

 

V současné době je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení, které se řídí Směrnicí  č. 7/2016 Pravidla pro druhé kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017.

 

Průběh a podmínky studia jsou definovány Směrnicí č. 29/2015 Prováděcí předpis k organizaci doktorského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera.

 

 

Termíny rozhodné pro přijetí do 1. ročníků doktorského studijního programu jsou každoročně uvedeny v Harmonogramu akademického roku pro doktorské studium. Pro přijímací řízení do 1. ročníků akademického roku 2016/2017 jsou stanoveny následující termíny:

 

Termín zveřejnění témat doktorských disertačních prací

1. 7. 2016

Termín podání přihlášek

12. 9. 2016

Přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia:

21. 9. 2016

 

Přehled doktorských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT)

Vědecko-výzkumná činnost v rozvoji principů dopravní teorie národního i mezinárodního významu, řešení komplexních problémů dopravních a telekomunikačních procesů, dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích, řešitelé strategických problémů v dopravních a telekomunikačních organizacích.

Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2016/2017.

Dopravní prostředky a infrastruktura (DPI)

Vědecko-výzkumná činnost v oblasti vysoce technicky náročných problémů národního i mezinárodního významu, problematika výpočetních, experimentálních a diagnostických metod vysoké odbornosti v oblasti, vysoké pozice v projektových institutech a vládních organizacích.

Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2016/2017.