Doktorské studium

V doktorském studijním programu nabízíme uchazečům dva studijní obory. Oba obory lze studovat v prezenční
i kombinované formě.

V současné době je vypsáno přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studijního programu P3710 "Technika
a technologie v dopravě a spojích" pro akademický rok 2017/2018
, které se řídí "Směrnicí  č.2/2017 Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018" a "
Směrnicí č.12/2017 Pravidla pro dodatečné přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018".

 

Průběh a podmínky studia jsou definovány "Směrnicí č. 29/2015 Prováděcí předpis k organizaci doktorského studia
na Dopravní fakultě Jana Pernera
".

 

Pro přijímací řízení do 1. ročníku akademického roku 2017/2018 jsou stanoveny následující termíny:

  Termín zveřejnění témat doktorských disertačních prací

1. 2. 2017

  Termín podání přihlášek

31. 5. 2017
8.9.2017

  Přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia:

23. 6. 2017
18.9.2017

 

Přehled doktorských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů

     Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT)

Vědecko-výzkumná činnost v rozvoji principů dopravní teorie národního i mezinárodního významu, řešení komplexních problémů dopravních a telekomunikačních procesů, dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích, řešitelé strategických problémů v dopravních a telekomunikačních organizacích.

Přehled dodatečných témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018.

Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018.
 

     Dopravní prostředky a infrastruktura (DPI)

Vědecko-výzkumná činnost v oblasti vysoce technicky náročných problémů národního i mezinárodního významu, problematika výpočetních, experimentálních a diagnostických metod vysoké odbornosti v oblasti, vysoké pozice v projektových institutech a vládních organizacích.

Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018.