Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, fyzika, informační technologie, ekonomie, dopravní technika, elektrotechnika a elektronika atd.
 • praktická aplikace:
  • sdělovací, napájecí a zabezpečovací systémy, elektrické pohony a trakce v dopravě železniční, silniční, tramvajové, trolejbusové a v metru
  • problematika elektrotechnických zařízení a systémů v dopravě​
  • výběrem alternativních předmětů se studenti mohou hlouběji specializovat na silnoproudou větev (obsahující např. napájení elektrických drah a elektrickou trakci) nebo na slaboproudou větev (obsahující např. elektroniku, mikroprocesorovou a sdělovací techniku a zabezpečovací zařízení)
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídící funkce:
  • u firem zabývajících se provozem, údržbou a rekonstrukcemi napájecích, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů v dopravě
  • v provozu a správě elektrotechnických zařízení v dopravě
  • při výrobě nebo projekci elektrotechnických zařízení v oblasti dopravy
  • ve výrobě i provozování komunikačních zařízení a systémů
  • při technické kontrole výroby
  • ve stanicích technické kontroly, zkušebních a testovacích institucích

 

Navazující magisterské studium:

 

Další informace k oboru: