Aplikovaná informatika v dopravě

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 1802R021 Aplikovaná informatika v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, fyzika, statistika, operační výzkum, simulační modely, technologie a řízení dopravy, ekonomie, dopravní technika
 • praktická aplikace:
  • algoritmizace a programování, datové struktury, počítačové sítě, počítačová grafika, databázové systémy, tvorba webových stránek, textové editory a tabulkové procesory, hardware
  • síťová akademie Cisco​
  • informační systémy v dopravě a jejich moduly na podporu poznávacích, správních a řídicích činností dopravních podniků
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe v dopravně-informatických firmách, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídicí funkce:
  • při nasazování, využívání nebo rozvoji informačních a komunikačních technologií všeobecně, zejména pak ve všech druzích dopravy
  • při realizaci a provozování informačních systémů
  • zejména ve společnostech ČD Telematika, ČD – Informační systémy, OLTIS Group
  • analytik, programátor, tester a správce informačních systémů, databází a softwarových aplikací v dopravě, pracovník v oblasti informačních služeb, pracovník projekčních a provozních útvarů specializovaných SW firem, dealer HW a SW prostředků

 

Navazující magisterské studium: