Výuka Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera je rozdělena na dva bloky.
 
Přihlašování ke studiu do Humanitního a Technického bloku je na celý akademický rok.
 
 
KAPACITA TOHOTO BLOKU JE ZAPLNĚNA

1) Technický blok - v zimním semestru probíhá výuka od října do prosince a v letním semestru od března do května. Přednášky se konají každé úterý od 11:00 do 14:30 hod. v učebně P11 na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Budou zaměřeny na oblat silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektotechniky, ekologie a na další zajímavá témata. Přednášejí jsou z řad vyučujících na fakultách Univerzity Pardubice a odborníků z praxe.
 
Výuka v zimním semestru začíná v úterý 4. října 2016.
 
Přihlašovat do tohoto bloku se můžete již nyní do naplnění kapacity.
 
Podmínky přijetí: podání přihlášky, zaplacení 400,- Kč za semestr.
 
Rozpis přednášek najdete zde
 
 

 

 

KAPACITA TOHOTO BLOKU JE ZAPLNĚNA

2) Humanitní blok - v zimním semestru probíhá výuka od října do prosince a v letním semestru od března do května. Přednášky se konají každý pátek od 11:00 do 14:30 hod. v učebně B5 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera.

Budou zaměřeny na oblast zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství, psychologie a další zajímavá témata.
Přednášejí jsou z řad vyučujících na fakultách Univerzity Pardubice a odborníků z praxe.
 

Výuka v zimním semestru začíná v pátek 7. října 2016.

 

Rozpis přednášek najdete zde

 

Přihlašování do tohoto bloku proběhne v pondělí 12. září 2016, od doby zveřejnění přihlášky do naplnění kapacity.

(Přihláška bude zveřejněna na této stránce, v pondělí 12. září 2016, ráno. Po jejím vyplnění ji zašlete e-mailem na zlatuse.sojkova@upce.cz. )

 

 

Podmínky přijetí: podání přihlášky, zaplacení 400,- Kč za semestr.
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Zlatku Sojkovou na tel. čísle 466 036 409 nebo e-mailem  zlatuse.sojkova@upce.cz

 

Přihlášky můžete zasílat e-mailem nebo písemně na adresu:

Zlatuše Sojková
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice