Ostatní sdružení, organizace a partneři DFJP

 

Výzkumný ústav železniční

Výzkumný ústav kolejových vozidel

Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení Interoperabilitaželezniční infrastruktury

Centrum dopravního výzkumu

Dopravní Technologicko-Ekonomická Platforma D-TEP

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Oddělení meteorologie

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice

 Ministerstvo Dopravy ČR

Český telekomunikační úřad

Česká pošta

České dráhy, a.s.

Dopravní podnik Města Pardubic, a.s.

Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Mediaservis s.r.o.

TNT Post ČR s.r.o.

DHL Express Czech Republic s.r.o.

PPL CZ s.r.o. 

Lion Teleservices CZ a.s.

Česká distribuční a.s.

World Courier Czech Republic s.r.o.

Vivantis a.s.

ČD Cargo, a.s.

Cisco Networking Academy

SŽDC s.o.

OLTIS Group, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Český metrologický institut

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

ZKV s.r.o.

Traťová strojní společnost, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

AF Qualitest s.r.o.

SolidVision, s.r.o.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

ČSAD JIHOTRANS a.s.

Správa uprchlických zařízení MV ČR ABF, a.s. 

HÖLMAYR Logistics Czech Republic a.s.

Vision Consulting Automotive s.r.o.

PROMOTRANS GROUP SKANSKA CS  a.s.

JARÝ s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

ČD - Telematika a.s.

AAE engineering, s.r.o.

 Yusen Logistics (Czech) s.r.o.