Akademický rok

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Vyjíždějící studenti

16

18

17

22

16

Přijíždějící studenti

8

13

15

7

11