Další kurz budeme pořádat od října do prosince 2017

Dopravní fakulta Jana Pernera
ve spolupráci s Univerzitou třetího věku
a Katedrou tělovýchovy a sportu pořádá

Sportovní kurz

Termín: říjen  - prosinec 2017

Cena: 

Místo konání: Sportovní hala Katedry tělovýchovy a sportu

Náplň kurzu  - bude aktualizována

Přihláška - bude aktualizována

E - mail: zlatuse.sojkova@upce.cz

Telefon: 466 036 409