Chcete více rozumět své osobnosti?
Proč některé vzorce chování i prožívání opakujeme?
Máme vůbec svobodnou vůli?
Jsou události v životě pro nás „nachystané“ nebo si můžeme o věcech rozhodnout, volit je?

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
ve spolupráci s Univerzitou třetího věku
pořádá kurz

Seberozvoj, sebereflexe a sebepřijetí v úhlu
Logoterapie a podmínkách každodenního života

 

přednáší Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

 

Náplň kurzu:

  • osobnost Viktora Frankla a jeho odkaz
  • antropologické pojetí logoterapie a existenciální analýzy – dimenze fyzická, psychická, spirituální
  • rozdíl mezi logoterapií a existenciální analýzou
  • syndrom vyhoření z hlediska logoterapie
  • hledání smyslu ve smrti a umírání
  • předpoklady chtění smyslu – Základní osobní motivace
  • logoterapie jako metoda ke každodenní činnosti
  • otázka hodnot, vůle, svědomí
  • otázka hledání hranic
  • praktické zážitkové sebezkušenostní metody

Termín konání: každé úterý od 11.10. do 20.12. 2016

Čas konání: 10:00 – 11:30 hodin

Místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice

Cena: 800,- Kč
Údaje o platbě obdrží účastníci před otevřením kurzu.

Přihlášku najdete zde

Kontakt: Zlatka Sojková
Telefon: 466 036 409
E - mail: zlatuse.sojkova@upce.cz

Kurz bude otevřen při účasti minimálně dvanácti lidí.
Vzdělání ani věk není rozhodující.
Kurz je určen i pro zájemce z řad veřejnosti.

Informace o všech pořádaných kurzech a přihlášky najdete na stránkách http://www.upce.cz/dfjp/pro-verejnost.html