Státní závěrečné zkoušky na KTŘD

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace ke státním závěrečným zkouškám. Vyberte si v pravém menu nebo níže typ státní zkoušky a pokračujte na výběr příslušného akademického roku.

Dne 23. ledna 2017 proběhnou Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského a bakalářského studia. Zde je ke stažení harmonogram a přehled komisí:

Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.

Dnes 5. 9. 2016 bylo vyhlášeno 2. kolo výběru témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2016/2017. Zde je harmonogram s přehledem všech zásadních termínů.

 

Aktualizovaný seznam témat bakalářských prací vypsaných katedrou pro 2. kolo na akademický rok 2016/2017 je ke stažení zde.

Aktualizovaný seznam témat diplomových prací vypsaných katedrou pro 2. kolo na akademický rok 2016/2017 je ke stažení zde.

 

Pravidla pro úpravu závěrečných prací.

Je mnoho záhad a dohadů kolem správného citování zdrojů. Zde je přehledný návod.