Seznam zaměstnanců

vedoucí
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
E-mail: Jaromir.Siroky@upce.cz
tel.: 466 036 199, 466 036 198, kancelář: DC 05042
Konzultační hodiny: po dohodě (e-mail)
Úřední hodiny
po dohodě (e-mail)

sekretářka
Jana Schejbalová
E-mail: Jana.Schejbalova@upce.cz
tel.: 466 036 201, kancelář: DC 05006

Oddělení teorie dopravy a řízení
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
E-mail: Pavel.Drdla@upce.cz
tel.: 466 036 204, kancelář: DC 06026
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
www: http://www.drdla.wz.cz
Vedoucí oddělení

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
E-mail: Jaroslav.Matuska@upce.cz
tel.: 466 036 420, kancelář: DC 05031
Konzultační hodiny: úterý 9 - 10.45, po dohodě středa 9 - 10

doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
E-mail: Josef.Bulicek@upce.cz
tel.: 466 036 202, kancelář: DC 05011
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00, po předchozí domluvě (e-mail) i v jiných termínech.

proděkan
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
E-mail: Michaela.Ledvinova@upce.cz
tel.: 466 036 093, kancelář: DC 05024
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem

prorektor
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
E-mail: Tatiana.Molkova@upce.cz
tel.: 466 036 200, 466 036 549, kancelář: DC 05009, RC 95010
Konzultační hodiny: úterý 13:00 -14:00, po předchozí domluvě, případně se lze domluvit i na jiném dnu

Oddělení technologie dopravy
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
E-mail: Jaroslav.Kleprlik@upce.cz
tel.: 466 036 431, kancelář: DC 05016
Vedoucí oddělení

Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.
E-mail: Pavlina.Brozova@upce.cz
tel.: 466 036 202, kancelář: DC 05011
Konzultační hodiny: pondělí 13:00 -14:30 hod., jinak po domluvě e-mailem.

Ing. Edvard Březina, CSc.
E-mail: Edvard.Brezina@upce.cz
tel.: 466 036 674, kancelář: DC 05029
• Externí pedagog

proděkan
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
E-mail: Radovan.Sousek@upce.cz
tel.: 466 036 088, 466 036 205, kancelář: DC 05029

Ing. David Šourek, Ph.D.
E-mail: David.Sourek@upce.cz
tel.: 466 036 462, kancelář: DC 05026

Oddělení logistických systémů
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
E-mail: Petr.Nachtigall@upce.cz
tel.: 466 036 190, kancelář: DC 05019
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoliv
www: http://pernerscontacts.upce.cz
Vedoucí oddělení

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
E-mail: Vaclav.Cempirek@upce.cz
tel.: 466 036 176, kancelář: DC 05014

JUDr. Jan Říha
E-mail: Jan.Riha@upce.cz
tel.: 466 036 796, kancelář: DC 05034
• Externí pedagog

Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.
E-mail: Andrea.Seidlova@upce.cz
tel.: 466 036 203

Interní doktorandi katedry
Ing. Emine Akyol
E-mail: emine.akyol@student.upce.cz
tel.: , kancelář: DC 05036

Ing. Vojtěch Jirsa
E-mail: Vojtech.Jirsa@upce.cz
tel.: , kancelář: DA 05036
Konzultační hodiny: úterý 10:15 - 11:30 (platí od 26. září 2016), nebo po předchozí domluvě., tel. 4660366121

Ing. Bc. Petr Novák, BBA
E-mail: petr.novak2@student.upce.cz
tel.: , kancelář: DC 05036
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 15:00, po předchozí e-mailové domluvě možnost i v jiném termínu (DFJP DC 5. patro) tel.: 466 036 121

Ing. Matěj Pluhař
E-mail: matej.pluhar@student.upce.cz
tel.: 466 036 191, kancelář: DC 06024
Konzultační hodiny: předem dle dohody e-mailem
• +420 46 603 6191

Ing. Martin Šustr
E-mail: martin.sustr@student.upce.cz
tel.: , kancelář: DC 06024
Konzultační hodiny: Pouze po e-mailové dohodě
• +420 46 603 6191

Technik katedry
Ing. Tomáš Hodr
E-mail: Tomas.Hodr@upce.cz
tel.: 466 036 489, kancelář: DA 00005