Odborný seminář Informační technologie v dopravě

Katedra informatiky v dopravě Vás srdečně zve na odborný seminář. Cílem semináře je prezentace výsledků vědy, výzkumu a aplikací informačních technologií v dopravě.

Pořadatel Katedra informatiky v dopravě
Místo konání: Zasedací místnost KID, budova DFJP, 7. patro, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Kontaktní osoba: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Telefon: +420 466 036 180
E-mail: Karel.Greiner@upce.cz

Odborný garant: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Termín konání: 15. 9. 2016, 9:00 hod.

Termín pro zaslání závazné přihlášky: 2. 9. 2016

Sborník: Příspěvky účastníků budou publikovány ve sborníku na CD s přiděleným ISBN.