Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry


doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
E-mail: Vladimir.Jehlicka@upce.cz
tel.: 466 036 519
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 h

Sekretariát
Lenka Danilovičová
E-mail: Lenka.Danilovicova@upce.cz
tel.: 466 036 206

Oddělení programových prostředků v dopravě (OPPD)

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
E-mail: Karel.Greiner@upce.cz
tel.: 466 036 180
Konzultační hodiny: úterý 9.00-11.00, středa 17.00-19.00
• vedoucí oddělení

Ing. Zdeněk Drvota
E-mail: Zdenek.Drvota@upce.cz
tel.: 466 036 476
Konzultační hodiny: úterý 13:00-14:00, středa 12:00-13:00, po předchozí domluvě
www: http://www.drvota.net

Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.
E-mail: Stanislav.Machalik@upce.cz
tel.: 466 036 181
Konzultační hodiny: pondělí 11: 00 - 13:00, Po předchozí domluvě
www: http://smachalik.tode.cz
• tajemník katedry

Ing. Ondřej Míča
E-mail: Ondrej.Mica@upce.cz
tel.: 466 036 428
Konzultační hodiny: Během letních prázdnin po předchozí dohodě mailem.

Mgr. Ivan Panuška
E-mail: Ivan.Panuska@upce.cz
tel.: 466 036 488
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Ing. Ondřej Rejsek
E-mail: Ondrej.Rejsek@upce.cz
tel.: 466 036 475
Konzultační hodiny: úterý 11:00 - 13:00, čtvrtek 12:30 - 14:00, po předchozí domluvě

doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D.
E-mail: Oktavian.Stradal@upce.cz
tel.: 466 038 519, 466 036 182
Konzultační hodiny: úterý 09:00 - 11:00

Ing. Josef Šroll, Ph.D.
E-mail: Josef.Sroll@upce.cz
tel.: 466 036 229
Konzultační hodiny: čtvrtek 9-13, po předchozí domluvě

Oddělení aplikované matematiky (OAM)

Mgr. Jiří Kulička, Ph.D.
E-mail: Jiri.Kulicka@upce.cz
tel.: 466 036 123
Konzultační hodiny: středa 11:00 - 13:00, nebo dle osobní dohody
• vedoucí oddělení

Ing. Markéta Brázdová, Ph.D.
E-mail: Marketa.Brazdova@upce.cz
tel.: 466 036 258
Konzultační hodiny: úterý 10.00 - 11.00, po předchozí domluvě

Mgr. Andrea Jahodová Berková, Ph.D.
E-mail: Andrea.JahodovaBerkova@upce.cz
tel.: 466 036 647
Konzultační hodiny: po předchozí emailové dohodě

Ing. Vladislava Kaltounová
E-mail: Vladislava.Kaltounova@upce.cz
tel.: 466 036 389
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Mgr. Ivana Matoušová
E-mail: Ivana.Matousova@upce.cz
tel.: 466 036 754

prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
E-mail: Zdenek.Pulpan@upce.cz
tel.:

Interní doktorandi:
Ing. Libor Bajer
E-mail: libor.bajer@student.upce.cz
tel.: 466 036 428

Ing. Jan Tlučhoř
E-mail: jan.tluchor@student.upce.cz
tel.:

Správce počítačových učeben

František Archleb
E-mail: Frantisek.Archleb@upce.cz
tel.: 466 036 638