Zpráva o řešení projektu priority DFJP

Zpráva o průběhu řešení projektu DFJP, priorita č. 7

Studentský experimentální elektromobil

Cíle

Cílem projektu bylo vytvoření jednoduchého multifunkčního elektromobilu, jako výukového a demonstračního modelu, a díky tomu zapojit více studenty DFJP do vědecké činnosti v rámci jejich studijních projektů. Zároveň tím i zvýšit konkurenceschopnost a zatraktivnění studijního oboru DI – EZD pro budoucí uchazeče o studium na DFJP.

Etapy řešení

Projekt byl řešen v několika etapách a v těchto etapách se bude i nadále pokračovat, díky univerzálně navrhnuté struktuře. Do jednotlivých etap jsou začleněny činnosti, které lze rozdělit podle odborného zaměření jednotlivých studentů podílejících se na tomto projektu.

Celkově lze etapy řešení shrnout do těchto bodů:

  • nákup hlavních konstrukčních komponent pro elektromobil
  • zpracování výkresových podkladů mechanické části
  • návrhy a realizace kompletní výkonové části elektromobilu
  • návrhy řídících struktur pro řízení motorů s ohledem na bateriový provoz
  • návrhy řídících struktur pro provoz baterií
  • návrhy a realizace řídících systémů s mikroprocesorem
  • ověření vlastností navrhnutého řešení
  • zpracování koncepční navrhnutí změn

Dosažené výsledky

V rámci řešení projektu byla zakoupena tříkolka pro tělesně hendikepované od firmy LOPED, kterou již firma LOPED připravila pro potřeby námi zamýšleného individuálního pohonu zadních kol.

Následně byla zadní část tříkolky upravena pro uchycení hnacích elektromotorů.

V současné době jsou k trojkolce připevněny dva stejnosměrné motory s permanentními magnety od firmy ATAS Náchod. Oba pohony jsou samostatně spojeny se zadními koly pomocí pevného převodu tvořeného planetovou převodovkou a ozubenými koly spojenými řetězem. Tímto způsobem byl vytvořen multifunkční model elektromobilu, na kterém pracují studenti v rámci svých závěrečných prací. Jako výkonový měnič po motory poslouží výkonové polovodičové prvky FET spolu s budiči FET. Energie po povoz celého elektromobilu bude brána z baterií. V současné době se počítá s použitím třech kombinací baterií (Pb, Li-Pol, Li-Fe), pro které se vytváří v rámci studentských prací jak nabíječ tak i BMS. Elektrické veličiny budou snímány snímači proudu a napětí LEM. Otáčky budou vyhodnocovány inkrementálním čidlem.