Seznam zaměstnanců

 

Administrativní a techničtí pracovníci
 příjmení, jméno titul funkce, činnost tel. číslo kancelář e-mail
Vágner Jakub Ing., PhD. odborný asistent, vedoucí katedry 466 036 493
466 038 508
07 021 (616)  Jakub.Vagner
Pospíšilová Lenka - sekretářka 466 036 186 07 006 (601) Lenka.Pospisilova
Voltr Ondřej Ing. tajemník 466 036 463 07 034 (613) Ondrej.Voltr
 
Oddělení kolejových vozidel
příjmení, jméno titul funkce, činnost tel. číslo kancelář e-mail
Zelenka Jaromír doc. Ing., CSc. vedoucí oddělení, docent
466 037 429
466 038 932
DPDFČT, 07 016 (606)* Jaromir.Zelenka
Culek Bohumil prof. Ing., CSc. profesor
466 038 511
466 038 948
07 009 (603) Bohumil.Culek
Čáp Jaroslav prof. Ing., DrSc. profesor
466 036 522
07 024 (609) Jaroslav.Cap
Lata Michael doc. Ing., PhD.

docent

466 037 428
466 036 443
DPDFČT, 07 014 (605)* Michael.Lata
Kohout Martin Ing., Ph.D. odborný asistent
466 037 427
466 038 518

DPDFČT, VVCD

Martin.Kohout 
Liberová Stanislava Ing., Ph.D. odborný asistent
466 037 426
466 038 932
DPDFČT, 07 016 (606)** Stanislava.Liberova 
Vágner Jakub Ing., Ph.D. odborný asistent
466 036 493
466 038 508
VVCD, 07 021 (616)**  Jakub.Vagner
Voltr Petr Ing., Ph.D. odborný asistent
466 038 520
466 038 916
VVCD, 07 016 (605)** Petr.Voltr
Michálek Tomáš Ing., Ph.D. odborný asistent
466 037 428
466 038 932
DPDFČT, 07 016 (606)* Tomas.Michalek
 
Oddělení silničních vozidel
příjmení, jméno titul funkce, činnost tel. číslo kancelář e-mail
Tesař Miroslav doc. Ing., CSc. docent
466 036 235
466 038 517
07 026 (620) Miroslav.Tesar
Graja Milan doc. Ing., CSc. docent 466 036 185
604 150 992
07 036 (614) Milan.Graja
Šefčík Ivo Ing., Ph.D. odborný asistent 466 038 512
466 036 418
07 031 (612) Ivo.Sefcik
Pokorný Jan Ing., Ph.D. odborný asistent 466 038 505 07 029 (611)**, VVCD Jan.Pokorny
Jilek Petr Ing. asistent, vedoucí oddělení
466 036 486
466 038 510
07 024 (611) Petr.Jilek
Voltr Ondřej Ing. asistent
466 036 463
466 038 943
07 034 (613)**, VVCD Ondrej.Voltr
Hanus Petr Ing., Ph.D. asistent
466 036 463
466 038 928
07 034 (613)**, VVCD Petr.Hanus
 
Oddělení diagnostiky a životního prostředí
příjmení, jméno titul funkce, činnost tel. číslo kancelář e-mail
Kukla Pavel Ing., Ph.D. odborný asistent, vedoucí oddělení
466 036 419
466 038 929
06 031 (512) Pavel.Kukla
Musil Michal Ing., Ph.D. odborný asistent
466 037 428
466 038 945
06 034 (513)* Michal.Musil
Sejkorová Marie Ing., Ph.D. odborný asistent
466 036 696
466 038 998
07 019 (607) Marie.Sejkorova
Lánský Milan prof. Ing., DrSc. profesor externě
466 036 192
07 011 (604) Milan.Lansky
Hurtová Ivana Ing. asistent externě
466 036 310
07 021 (608) Ivana.Hurtova
Adamec Vladimír doc. Ing., CSc. docent externě
548 423 711
06 029 (511)

Vladimir.Adamec

Verner Jan Ing. interní doktorand
466 036 310
07 021 (608)

Jan.Verner         

 
Vysvětlivky:    
  DPDFČT - dislokované pracoviště v České Třebové
  * - pracovníci mají sídlo v DPDFČT; v uvedených kancelářích nesídlí denně.
  ** - pracovníci mají sídlo ve VVCD; v uvedených kancelářích nesídlí denně.