Vedení fakulty

 
Děkan:
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
telefon: 466 036 100
e-mail: libor.svadlenka@upce.cz
Proděkani:

 

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost
telefon: 466 036 092, 466 038 507
e-mail: eva.schmidova@upce.cz
 
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost
telefon: 466 036 093, 466 036 203
e-mail: michaela.ledvinova@upce.cz 
 
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
telefon: 466 036 088
e-mail: radovan.sousek@upce.cz

 
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
telefon: 466 036 091
e-mail: ales.haba@upce.cz
 
Tajemník fakulty:
Ing. Pavel Šturma
telefon: 466 036 492
e-mail: pavel.sturma@upce.cz