Vedení fakulty

 

 
Děkan:


K jednání a rozhodování ve věcech Dopravní fakulty Jana Pernera je ode dne 15. října 2016 oprávněna Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost.“

Proděkani:

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost
telefon: 466 036 092, 466 036 574
e-mail: pavel.svanda@upce.cz

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost
telefon: 466 036 093, 466 036 203
e-mail: michaela.ledvinova@upce.cz

Tajemník fakulty:

Ing. Pavel Šturma
telefon: 466 036 492
e-mail: pavel.sturma@upce.cz